SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Studio Idea II

Renato Romiti

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura

Japan Scientific Societies Press

Hiroshi Manzen

Druckerei Nöthen

Walter Breker