SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Studio Idea II

Renato Romiti

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura

ICSID Congress

Ernesto Lehfeld

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura