SIMILAR LOGOS

Shin Nihon Jitsugyo

Kazuo Tanaka

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Suzuki

Shigeo Fukuda

FIDIMI

Sergio Salaroli

Fukuda Design

Masaki Fukuda

The Japanese Society of Obstetrics Gynecology

Yusaku Kamekura

TonenGeneral Sekiyu KK

Katsuichi Ito Design Office