SIMILAR LOGOS

Takane Keikaku

Shigeo Fukuda

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Matsuura Kensetu

Kazutoshi Uemoto

Seiwa Electric

Akisato Ueda

Hotel Sogo Palace, Takayama

Hidemichi Yamao

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda