SIMILAR LOGOS

Good Design

Yusaku Kamekura

The Nihon Keizai Shimbun

Hiromu Hara

Asahi Mutual

Ikko Tanaka

Hino Architect & Engineering

Tadamasa Katsube

East_West Association for Cultural Exchange

Yusaku Kamekura

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura

Quality Label for Communication Products

Yusaku Kamekura