SIMILAR LOGOS

Good Design

Yusaku Kamekura

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Acro

Yusaku Kamekura

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura

Association for the Promotion of Traditional Craftsmanship

Yusaku Kamekura

Quality Label for Communication Products

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura