SIMILAR LOGOS

Good Design

Yusaku Kamekura

E. Weber & Cie

Rudolf Bircher

Chicago Graphics

James Lienhart

The Nissei Theater

Gan Hosoya

The Nihon Keizai Shimbun

Hiromu Hara

Gomen

Takeshi Otaka

Ishihara Studio

Yoshihiro Kishimoto