SIMILAR LOGOS

Good Design

Yusaku Kamekura

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Columbia Schallplatten

Marcel Wyss

Maac

Sin Matsunaga

Tokamachi

Takashi Kono

Acro

Yusaku Kamekura

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura