SIMILAR LOGOS

Meibundo

Yasaburo Kuwayama

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Manuel Albo

Yutaka Sato

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Tenguya

Yasaburo Kuwayama

Child Ltd.

Yusaku Kamekura