SIMILAR LOGOS

T & M

Yonefusa Yamada, Yuko Ishida

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Yoshino

Koichi Watanabe

Manuel Albo

Yutaka Sato

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Lutheran Brotherhood

Hideki Yamamoto