SIMILAR LOGOS

T & M

Yonefusa Yamada, Yuko Ishida

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Yoshino

Koichi Watanabe

Manuel Albo

Yutaka Sato

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Lutheran Brotherhood

Hideki Yamamoto

Child Ltd.

Yusaku Kamekura