SIMILAR LOGOS

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Suzuharu

Kenichi Yoshioka

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura