SIMILAR LOGOS

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Sumi Imoto Bowling Office

Sumio Hasegawa

Good Design Corner

Takashi Kono

GS Eisengie├čerei

Heiko Groschke

Wagen-Shuzo

Takeshi Otaka

System Creates

Takao Yoguchi

Bunnosuke Syokuhin

Hiroyuki Okuda