SIMILAR LOGOS

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto

Japan Association for the Advancement of Science

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Toa Domestic Airlines

Yusaku Kamekura