SIMILAR LOGOS

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Kashiwaba Neurosurgery

Shin Ikeda

Toyo Kitsugyo

Masahiro Shimizu

Taka Design Production

Shinichi Takahara

Select

Yoshihiro Kishimoto

Murayama

Ken'ichi Hirose

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura