SIMILAR LOGOS

Kurobe Shopping Center Merci

Akitoshi Tsunozaki

Japan Scientific Societies Press

Hiroshi Manzen

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani

Murayama

Ken'ichi Hirose

Sun Sano Sogei-Sha

Yutaka Sato

Daishowa

Yusaku Kamekura

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura