SIMILAR LOGOS

Kashiwaba Neurosurgery

Shin Ikeda

Toyo Kitsugyo

Masahiro Shimizu

Taka Design Production

Shinichi Takahara

Select

Yoshihiro Kishimoto

Murayama

Ken'ichi Hirose

Research Institute for Construction

Mitsuo Ishida, Toshiro Abe

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura