SIMILAR LOGOS

Typographische Gesellschaft München

Rolf Müller

Visual Communications

Nagato Kawamoto

Gordon Grant

Al Navarre, Terry Lesniewicz

Goto Kogei

Nakajo Masayoshi

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Good Design

Yusaku Kamekura