SIMILAR LOGOS

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Caribbean Communications

Heiner Hegemann

Meibundo

Yasaburo Kuwayama

Aboa Development

Akisato Ueda

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura