SIMILAR LOGOS

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Union Générale Cinématographique

Jean Delaunay

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda