SIMILAR LOGOS

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Honmachi Print

Michio Ogura

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Acro

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura

Takeda Engel

Katsuichi Ito Design Office