SIMILAR LOGOS

Ippodo Gallery

Shigeo Fukuda

Iwatani Sangyo

Ikko Tanaka

Daiichi Zoen Doboku

Akira Hirata, Hiroshi Mori

Taro Product

Mitsuhiko Sasao

Eskil Ohlsson Associates

Eskil Ohlsson

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura