SIMILAR LOGOS

Ippodo Gallery

Shigeo Fukuda

Iwatani Sangyo

Ikko Tanaka

Takane Keikaku

Shigeo Fukuda

Sanyo

Shigeo Fukuda

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura