SIMILAR LOGOS

Friedrich Heyking Stahlbau

Anton Stankowski

Pausa

Anton Stankowski

Mercedes Zigaretten

Anton Stankowski

Anton Stankowski

Anton Stankowski

Stadt Hamburg

Anton Stankowski

Moeckl Dialog Funkgeräte

Anton Stankowski

Friedrich Heyking

Anton Stankowski