SIMILAR LOGOS

Cagneuve

Etienne Bucher

Noritsu

Takeshi Otaka

Zenhanren

Yoshio Hayashi

Hotel Tateshina

Takashi Kono

Companhia do Metropolitano São Paulo

João Carlos Cauduro, Ludovico Antonio Martino

Bank of Yokohama

Yoshio Hayashi

Honmachi Print

Michio Ogura