SIMILAR LOGOS

Nichigo Times

Shin Matsunaga

Europäisch-Arabische Bank, Frankfurt am Main

Heinz Schwabe

Ishimaru

Ikko Tanaka

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Japan Travel Bureau

Gan Hosoya

Hiroshi Awatsuji Design Room

Ikko Tanaka

Quality Label for Communication Products

Yusaku Kamekura