SIMILAR LOGOS

Nichigo Times

Shin Matsunaga

Europäisch-Arabische Bank, Frankfurt am Main

Heinz Schwabe

Ishimaru

Ikko Tanaka

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Japan Travel Bureau

Gan Hosoya

Asakura

Shigeo Katsuoka

Hiroshi Awatsuji Design Room

Ikko Tanaka