SIMILAR LOGOS

Nichigo Times

Shin Matsunaga

Europäisch-Arabische Bank, Frankfurt am Main

Heinz Schwabe

Green Arrow

Makoto Yoshida

Ishimaru

Ikko Tanaka

Japan Travel Bureau

Gan Hosoya

Hiroshi Awatsuji Design Room

Ikko Tanaka

Quality Label for Communication Products

Yusaku Kamekura