SIMILAR LOGOS

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

Ministerio de Trabajo y Comunidades

Claude Dietrich

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Pitori Pikori

Sadao Sugaya

Centro Forme

Heinz Waibl

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Aerographics

Burton Kramer