SIMILAR LOGOS

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

Maac

Sin Matsunaga

Tokamachi

Takashi Kono

Takeuch Iin

Kenji Sakamoto, Tadamasa Katsube

Daiichi Zoen Doboku

Akira Hirata, Hiroshi Mori

Hattori

Shigeo Fukuda

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura