SIMILAR LOGOS

Kurobe Shopping Center Merci

Akitoshi Tsunozaki

Grace

Ichiro Nakai, Koichi Nakai, Tetsuo Hiro, Tetsuo Togasawa

Hotel Metropole, Geneva

Julien van der Wal

Hokushin

Soichi Saito

Ishigami Nikko

Harukata Yano, Hiro Terao

Research Institute for Construction

Mitsuo Ishida, Toshiro Abe

H Tokyo

Donny Grafiks