SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Sanyo

Shigeo Fukuda

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Tokyu

Yusaku Kamekura

Bank of New Hampshire National Association

Gregory Fossella Associates