SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Sanyo

Shigeo Fukuda

Suzuki

Shigeo Fukuda

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Tokyu

Yusaku Kamekura

Ministère des Communications

George Beaupré