SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Japanese Association for Expo ’70, Osaka

Nakajo Masayoshi

Tokyo Financing Bank

Yoshio Hayashi

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Tokyu

Yusaku Kamekura

Kaneda Ski Manufacturing Co

Nippon Design Center

Ministère des Communications

George Beaupré