SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Maac

Sin Matsunaga

Nonaka Shokudo

Shuji Torigoe

Asahi Mutual

Ikko Tanaka

Honmachi Print

Michio Ogura

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

The Pacific Hotel

Fred O. Bechlen