SIMILAR LOGOS

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Honmachi Print

Michio Ogura

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori