SIMILAR LOGOS

Hattori

Shigeo Fukuda

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

Nihon Industrial Newspaper

Shigeo Fukuda

Chinaware Factory

Ryuichi Yamashiro

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

Hotel Kirishima

Kenji Ito

Sumi Imoto Bowling Office

Sumio Hasegawa