SIMILAR LOGOS

Hattori

Shigeo Fukuda

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

Ippodo Gallery

Shigeo Fukuda

Museo Nacional

Félix Beltrán

Hino Architect & Engineering

Tadamasa Katsube

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura