SIMILAR LOGOS

Cresta Rossa

Gianni Venturino

Yamada Design Room

Yone Fusa Yamada

Packaging Direction

Susumu Kimura

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Tokyo Zokei College

Mitsuo Katsui

Sirti

David J. Goodman