SIMILAR LOGOS

Atami New Fujiya Hotel

Yoshio Hayashi

Asahikawa Shinyo

Kazumasa Nagai

Odakyu

Yoshio Hayashi

Tokyo Financing Bank

Yoshio Hayashi

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara

Angli AS

Adam Moltke

Kinyo

Yusaku Kamekura