SIMILAR LOGOS

Daishowa

Yusaku Kamekura

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

DIC

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Sports Club

Yusaku Kamekura