SIMILAR LOGOS

Toyo Kogyo Mazda

Hiroshi Ohchi

DIC

Yusaku Kamekura

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Delta Costruzioni Meccaniche

Ilio Negri

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Nishiki Printing

Hiroshi Ohchi

Dialogue Communications

Gilles Robert