SIMILAR LOGOS

Chinaware Factory

Ryuichi Yamashiro

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Acro

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura