SIMILAR LOGOS

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka

Life Engineering

Makoto Yoshida

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Radio Glasgow

David Stanfield, Ralph Semmence

Acro

Yusaku Kamekura

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura