SIMILAR LOGOS

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Acro

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Quality Label for Communication Products

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura

Hemisphere Club

George Nelson & Company