SIMILAR LOGOS

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Child Ltd.

Yusaku Kamekura

Sangetsu

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Quality Label for Communication Products

Yusaku Kamekura