SIMILAR LOGOS

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Kawakichi

Kazumasa Nagai

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Radio Glasgow

David Stanfield, Ralph Semmence

Sports Club

Yusaku Kamekura