SIMILAR LOGOS

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka

Life Engineering

Makoto Yoshida

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Sangetsu

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Quality Label for Communication Products

Yusaku Kamekura