SIMILAR LOGOS

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Radio Glasgow

David Stanfield, Ralph Semmence

Acro

Yusaku Kamekura

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura

Sports Club

Yusaku Kamekura