SIMILAR LOGOS

Eastman Kodak

Joe Selame

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Kitazawa Distribution Industry

Tsutomu Shimoyama

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Taiheiyo Marine

Koichi Watanabe

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe