SIMILAR LOGOS

Eastman Kodak

Joe Selame

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Kitazawa Distribution Industry

Tsutomu Shimoyama

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Metro Savings & Loan Bank

Cliff Chandler, Melanie Bass