SIMILAR LOGOS

Keio

Yoshio Hayashi

Suzuki

Shigeo Fukuda

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Maishima Sports Island

Ken Miki & Associates

Mori no 10-kyo

Ken Miki & Associates

Sysmex Corporation

Ken Miki & Associates

Tama Art University

Takenobu Igarashi