SIMILAR LOGOS

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Suzuki

Shigeo Fukuda

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Maishima Sports Island

Ken Miki & Associates

Tama Art University

Takenobu Igarashi