SIMILAR LOGOS

Odakyu

Yoshio Hayashi

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Umemura Stainless

Yoshio Hayashi

Jeux du Canada Games 79

Jacques Roy