SIMILAR LOGOS

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Minami Measuring

Yusaku Kamekura

Acro

Yusaku Kamekura

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Child Ltd.

Yusaku Kamekura

East_West Association for Cultural Exchange

Yusaku Kamekura