SIMILAR LOGOS

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Kuraray

Tadasu Fukano

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Tairumento

Yukihisa Nakayama

Kitazawa Distribution Industry

Tsutomu Shimoyama

Canon

Minoru Takahashi

La Gazzetta del Mezzogiorno

Mimmo Castellano