SIMILAR LOGOS

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Takeuch Iin

Kenji Sakamoto, Tadamasa Katsube

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Tairumento

Yukihisa Nakayama

Honma Interior

Yasaburo Kuwayama

La Gazzetta del Mezzogiorno

Mimmo Castellano