SIMILAR LOGOS

Heiwa

Hiroshi Ohchi

Sanyo Electric

Inada Akira, Tomoichi Nishiwaki

Nikken Setsukei

Hiromu Hara

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Taro Product

Mitsuhiko Sasao

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura