SIMILAR LOGOS

Nichi Foods

Kazumasa Nagai

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Nakamura Patent Office

Koichi Watanabe

Tosho

Mitsuo Katsui

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Mitsui Knowledge Industry

Gan Hosoya

Sports Club

Yusaku Kamekura