SIMILAR LOGOS

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Ideal Science Industry

Shigeo Fukuda

Marufuku

Kazuharu Fuji

Kitazawa Distribution Industry

Tsutomu Shimoyama

Marumiya Loan Service

Koichi Watanabe, Shizuo Yoneda

Kanbun

Nagato Kawamoto

Fuji Bank

Yusaku Kamekura