SIMILAR LOGOS

Quirra

Patrizia Pataccini

Yamada Co.

Akisato Ueda

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Hagiwara

Masahiro Abe

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Tokyu

Yusaku Kamekura

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda