SIMILAR LOGOS

Quirra

Patrizia Pataccini

Yamada Co.

Akisato Ueda

Teamtex

Odermatt+Tissi

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

Japanese Association for Expo ’70, Osaka

Nakajo Masayoshi

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Tokyu

Yusaku Kamekura