SIMILAR LOGOS

Quirra

Patrizia Pataccini

Yamada Co.

Akisato Ueda

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Hagiwara

Masahiro Abe

Vow

Akira Hirata, Junko Naito

Banco do Estado de São Paulo

Aloísio Magalhães

Tokyu

Yusaku Kamekura