SIMILAR LOGOS

Tonen Petrochemical

Yusaku Kamekura

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura

Alfredo Vidal

Robert P. Gersin

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Minami Measuring

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura