SIMILAR LOGOS

Yamane Works

Kazumasa Nagai

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Shimamura Shuppan

Makoto Yoshida

Shimobe Denshi

Makoto Yoshida

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura