SIMILAR LOGOS

Yamane Works

Kazumasa Nagai

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Luminator

H. B. Smith

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka

Shimamura Shuppan

Makoto Yoshida

Lagotainer

Paul Ibou

Trade Center Building

Yusaku Kamekura