SIMILAR LOGOS

Manuel Albo

Yutaka Sato

Matsubara Shirts

Akisato Ueda

Nihon Shurui Hanbai

Shigeo Katsuoka

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Herman Miller

George Nelson, Irving Harper

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Marufuku

Kazuharu Fuji