SIMILAR LOGOS

Mental Health

Ken'ichi Hirose

Mamekawa Jidosha

Hajime Fuji, Osamu Ogawa

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Marufuku

Kazuharu Fuji

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Nadaman

Takeshi Otaka

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto