SIMILAR LOGOS

Hasegawa Interior

Akisato Ueda

Ondulato Umbro

Rinaldo Cutini

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Associated Irish Menswear

Eric Patton

DIC

Yusaku Kamekura