SIMILAR LOGOS

Meibundo

Yasaburo Kuwayama

T & M

Yonefusa Yamada, Yuko Ishida

Medical Information Network Service

Minoru Takahashi

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Motorola

Morton Goldsholl

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara