SIMILAR LOGOS

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Sanyo

Shigeo Fukuda

Seiwa Electric

Akisato Ueda

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Mikimoto

Hiroshi Iseya, Kunihara Masubuchi

Tanpop-no ye Foundation

design farm, UMA