SIMILAR LOGOS

Ikedamura Aseduction

Norio Ikeda

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Wako Shoken

Takeshi Otaka

Mikimoto

Hiroshi Iseya, Kunihara Masubuchi

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

AutoAvenue

common graphic