SIMILAR LOGOS

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Hagiwara

Masahiro Abe

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Wako Shoken

Takeshi Otaka

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

Medical Information Network Service

Minoru Takahashi