SIMILAR LOGOS

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

California Industrial Vision Service

Koji Takei

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Hagiwara

Masahiro Abe

Fundacion Compartir

Dicken Castro

Mikimoto

Hiroshi Iseya, Kunihara Masubuchi

Japan Design Day

Yusaku Kamekura