SIMILAR LOGOS

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Møbelprodusentenes Landsforening

Paul Brand

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Toyofuku-Kensetsu

Shigenobu Nagaishi

Universa v Mariboru

Ivan Dvorsak

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Three Mast

Eita Shinohara