SIMILAR LOGOS

Miyata

Toshinori Nozaki

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Mental Health

Ken'ichi Hirose

Kyowa Koduku Seihan

Yukishia Takakita

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Marzari Artegrafica

Walter Ballmer