SIMILAR LOGOS

Sanyo

Shigeo Fukuda

Superband

A. Ubertazzi, D. Soffientini, G. Romani, R. Nava

Polygon Pictures

Takenobu Igarashi

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Three Mast

Eita Shinohara

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura