SIMILAR LOGOS

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Measuring Instruments

Toru Otsuka

West Racing Cars

Sogen Onishi

Rakuzanso

Masakazu Tanabe

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori

Daishowa 2

Yusaku Kamekura